Baráčnická obec

Obec baráčníků v Mnichově Hradišti byla založena roku 1896. Baráčníci, jakožto česky a národopisně zaměřené spolky s charitativními účely, začaly vznikat v době národního obrození a své velké vzestupy zažily v období po obou světových válkách. Baráčníci se nazývají podle prvního spolku, založeného roku 1873 v Kolíně v hostinci zvaném “Baráček”, tedy jde o “sdružení lidí, mající kladný vztah k myšlence, zrozené v kolínském Baráčku - a to udržovat staré tradice a zvyky a uchovávat národní lidové kroje”. Tyto spolky v ČR v současné době sdružuje pražská Veleobec sdružených obcí baráčníků, pod níž působí 22 žup a 6 obcí bez žup s více jak 25tisíci členy. Mnichovohradišťští baráčníci patří pod V.Župu Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi.

Kontakt:
Zichová Kristina
Tel.: 326 772 921, 605 364 462
E-mail:
Ulice: Na Příkopech 211

Při Obci baráčníků Mn.Hradiště působí O.s. Tradice Pojizeří. Sdružení od roku 2010 reprezentuje krojovaný pěvecký sbor Tetičky Krákorky, který má v repertoáru pásma lidových písní či koled spolu s povídáním o zvycích a tradicích, spojené s prezentací historických lidových oděvů a krojů.

Kontakt:
Bachová Martina
Tel.: 605 252 917
E-mail:
Ulice: Dr.Hořice 363

Český červený kříž

Kontakt:
Ederová Anna
Ulice: Družstevní 1451

Český rybářský svaz

Kontakt:
Rympl Jan
Tel.: 724 084 476
Ulice: Sokolovská 1464
http://rybari.wz.cz

Český svaz včelařů

Kontakt:
Brož Jiří
Tel.: 604 512 752
Ulice: Obránců míru 1116

Dětský pěvecký sbor Zvonky

Kontakt:
Hejl Ladislav
Tel.: 736 536 054
Ulice: Masarykovo náměstí 239
www.zvonky.eu

DS Tyl Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Jiřina Vodáková
Tel:+420 604 660 201
Iva Flodrmanová
Tel:+420 604 640 362
Ulice: Studentská 955
www.dstylmh.cz

Esperantský klub

Kontakt:
Drahotová Jindřiška
Tel.: 326 731 845
Ulice: Sadová 745
www.mlboleslav.cz/esperanto

Jednota bratrská Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Ing. Jan Salaba
Tel.: 733 507 691
E-mail:
https://jbmh.cz

Klub dětí a mládeže

Klub dětí a mládeže nabízí dětem plno různých možností, jak naložit se svým volným časem. Po celý školní rok zde můžete navštěvovat různé zájmové kroužky, jejichž nabídka se každý rok mění dle zájmu veřejnosti (např. Tvořílek, Keramika, Dramaťák, Stolní tenis). Klub též funguje trochu jako družina, akorát věkově neomezena – do „Klubu poškolák" mohou chodit všechny děti za poplatek 10,-Kč/den a využívat zde stolní tenis, stolní fotbal, počítače s internetem, různé deskové hry atd. Též nezapomínáme ani na rodiče na mateřské dovolené, které se u nás mohou i se svými nejmenšími setkávat vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

Klub dětí a mládeže pro vás také připravuje různé akce, z těch pravidelných to bývají v září Den otevřených dveří, v listopadu Bludičky v Zámecké zahradě, v prosinci Mikuláš, Maškarní bál v Sokolovně (únor-březen) a například 1. června Den dětí. Krom těchto akcí nabízíme i různá přespání u nás v Klubu, výtvarné dílničky, keramiku pro veřejnost atd. Jednotlivé akce najdete v našem měsíčním prospektu Kam jít a na našich webových stránkách.

Kontakt:
Hana Skramuská
Tel.: 724 985 140
E-mail:
Masarykovo náměstí 1142
web: http://ddm-mb.cz

Kynologická organizace

Kontakt:
Václavek Ladislav
Tel.: 603 756 665
Ulice: Arnoldova 405

Liga lesní moudrosti

Kontakt:
Kocourková Petra
Tel.: 775 085 300
Ulice: Přemyslova 766

Model klub Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Rychlý Aleš (předseda)
Tel.: 606 618 389
www.modelklubmh.cz

Modelářský klub SMČR Veselá

Kontakt:
Džurdženik Miroslav
Tel.: 606 635 656
Ulice: Na Návsi 54 (Veselá)

Myslivecký spolek U Obůrky z.s.

Kontakt:
MVDr.Jiří Šimůnek CSc.(předseda)
Tel.: 602822491
Podolí 59, Mnichovo Hradiště

Neformální spolek genealogů z Mnichovohradišťska

Sdružení nadšenců pátrajících po předcích v našem regionu

Kontakt:
Petr Novák
Tel.: 724 700 656
E-mail:
www.rodokmenymh.cz.
Facebook: www.facebook.com/groups/genealogove.mh
Schůzky: 1x měsíčně, Dům Ludmila, Na Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Veselá

Ochotnický divadelní soubor Tyl

Kontakt:
Jiřina Vodáková
Tel.: 604 660 201
www.dstylmh.cz

SDH Mnichovo Hradiště

Náš sbor se stejně jako i ostatní sbory snaží pokračovat v tradicích hasičského řemesla. Zajišťujeme požární dozor např.: v divadle, na plesech, vánočním jarmarku, atd. Co se týče spolkových a dětských akcí, během roku jich pořádáme hned několik. Za zmínku stojí: Dětský karneval, Hasičský bál, Rej čarodějnic, Pohádkový les a spolupodílíme se na Mikulášské nadílce. Veškerou činnost naši členové konají ve svém volném čase. Někteří členové jsou i v zásahové jednotce (která je také na bázi dobrovolnosti, tudíž ve svém volném čase) a vyjíždějí k zásahům.

Kontakt:
Lukáš Kratochvíl
Tel.: 732 232 318
Ulice: Hřbitovní 316
web: http://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/ochrana-obyvatel/sdh nebo http://sdh-mh.webnode.cz/

Sdružení zdravotně postižených

Kontakt:
pí. Blažková

Spolek MEZA – komunitní zahrada Mnichova Hradiště

V červenci 2015 jsme založili spolek za účelem využití městského prostoru ke zřízení tzv. komunitní zahrady, místa pro vybudování záhonů, pěstování zeleniny, bylin či květin a setkávání všech generací. Pořádáme úspěšný gastrofestival Restaurant Day, občasné kreativní dílny, účastníme se např. Sousedské slavnosti a Veselé Pouťi.

Kontakt:
Spolek Meza
Lucie Podařilová
Tel: 775 313 228

Lomená 1444, Mnichovo Hradiště
FB: Zahrada Mnichova Hradiště

Spolek rodáků a přátel MH a okolí

Kontakt:
Barusová Vilma
Tel.: 326 772 203
Ulice: Tylova 661

Turnovský aeroklub, z.s.

Letecká sportovní činnost na bezmotorových kluzácích a letounech, výcvik pilotů kluzáků a motorových letounů

Kontakt:
Jan Havlík (předseda)

Tel.:724 672 478
E-mail:

Místo působení: Letiště Mnichovo Hradiště - Hoškovice