V loňském roce vzniklo více než 3 km nových propojení mezi místními částmi – polní cesta od parkoviště u zámku do Hoškovic, polní cesta z Podolí k soše Sv. Vojtěcha a dále do Hořeních Kruhů a propojka z města kolem přestavlckého zemědělského areálu na Dneboh. Přestože si cesty hned od počátku našly své uživatele (chodce i cyklisty), k dokonalosti měly po zprovoznění daleko – pro někoho bylo těžké je najít, povrch byl hrbolatý, cesty nezastíněné, bez možnosti posezení …

První krok ke zpříjemnění procházek udělali občané Podolí ve spolupráci s městem a místními firmami v září loňského roku. U příležitosti osazení repliky sochy Sv. Vojtěcha u vzrostlé lípy mezi Podolím a Hořeními Kruhy byly v místě vysazeny 2 nové lípy a umístěna lavička. Na začátku roku přibylo u cest ve spolupráci s firmou SmileArt orientační značení. Díky šipkám byste je na procházce či projížďce neměli minout, ukazatele udávají i vzdálenost do nejbližších sídel. Firmy Těžex a Saturn služby zase provedly na konci zimy zválcování, terénní úpravy a osetí cest travou. Na začátku května pak byly cesty prvně posečeny. K orientaci v krajině je možné nyní využít i webovou či mobilní aplikaci mapy.cz, kde jsou cesty vyznačeny a je možné si přes ně i naplánovat trasu.

Práce na cestách tím však nekončí. Tak třeba travnatý povrch cest je nutné každoročně kultivovat. Na letošní podzim či příští jaro chystáme vysázení aleje podél nejdelší cesty od zámku do Hoškovic. Z pera krajinářské architekty Markéty Pešičkové vznikla studie a návrh osázení této cesty jednostrannou alejí, pravděpodobně třešňovkou. O příspěvek na stromky žádáme významné české firmy z grantových programů na to určených. K pomoci se sázením vyzveme občany Mnichova Hradiště. V plánu je i obnova dalších cest na území města a jeho místních částí. Budeme rádi za zajímavé tipy. Cesty obnovujeme nejen jako možnost pro procházku, ale především také proto, že cesty rozčlenují rozáhlá pole, vytváření remízky, místa pro hmyz, drobnou zvěř a udržují více vody v krajině.