V pátek 29.12.2006 pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ MH v atriu domu s pečovatelskou službou v Družstevní ul. 1451 přednášku Ing. Dany Steinové, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový joging. Úvodní slovo přednesl Mr. Eric Reid, předseda britského Svazu důchodců.

Přednáška pro trénování paměti a mozkový joging