Co je to MAP? Je to Místní akční plán rozvoje vzdělávání

 • dokument, který vznikne ve spolupráci s organizacemi, institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávání;
 • místní společenství všech, kdo se podílejí na vzdělávání a jichž se vzdělávání týká: učitelů, dětí a žáků, rodičů, ředitelů, zřizovatelů škol, pracovníků knihoven, muzeí, vedoucích kroužků, DDM apod.

Projekt MAP Mnichovohradišťsko vychází z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován pro území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Jeho hlavním smyslem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve městech a obcích správního obvodu Mnichovo Hradiště.

Proč?

 • Pro lepší budoucnost našich dětí.
 • Pro větší spokojenost a více radosti všech, kdo se podílejí na vzdělávání.
 • Protože společně dokážeme víc.

Pro koho a s kým?

 • Pro učitele,
 • děti,
 • rodiče,
 • spolky pracující s dětmi, odborníky, pracovníky v neformálním a zájmovém vzdělávání, zástupce a dobrovolníky z neziskových organizací
 • a všechny další, kdo mají zájem o kvalitní vzdělávání.

Co?

V období od srpna 2016-března 2018 budeme vytvářet

 • prostor pro spolupráci škol, školek, místních spolků a institucí podílejících se na vzdělávání;
 • příležitosti pro inspiraci a vzdělávání všech, kteří se podílejí na učení a výchově dětí;
 • společný plán pro ještě lepší vzdělávání dětí a žáků na Mnichovohradišťsku.

Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj. Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách.