V úterý 21. listopadu od 18 hodin se uskuteční v refektáři kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti, V Lípách 151 (vstup z ulice V Lípách, branou za kaplí Sv. Anny) veřejné setkání k rozvoji lokality Za Zámkem.

Setkání se vedení města rozhodlo uspořádat vzhledem k pokračujícímu rozvoji lokality a také, aby poskytlo prostor pro diskuzi o každodenních záležitostech. Během setkání zástupci města představí aktuální vývoj lokality ve vztahu k územně plánovací dokumentaci - princip regulace aktuální výstavby V. Etapy a vývoj povolování VI. Etapy. Pozvání přislíbil i zástupce investora, který rozvoj zástavby okomentuje a zodpoví případné dotazy. Zmíněna budou i témata jako je případný obchvat města a současný stav letiště.

Dále bude připraven přehled aktuálních informací, na které se občané často ptají - informace o automobilové a autobusové dopravě, nově budovaných pěších cestách v krajině, nebo úpravách veřejných prostranství. Prostor bude i pro dotazy a diskuzi občanů.