Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově (dále jen KVSS) si Vás dovoluje upozornit na existenci krizové telefonní linky, která má telefonní číslo 720 995 204 a je určena pro hlášení mimořádných událostí mimo pravidelnou pracovní dobu pracovišť KVSS. Je provozována prakticky 24 hodin denně bez omezení. Tato krizová linka je určena zejména pro hlášení hromadných úhynů zvířat i volně žijících, pro hlášení havárií při přepravě zvířat a pro hlášení podezření z nebezpečné nákazy zvířat. Informace o krizových linkách ostatních krajů najdete na webových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. Zneužití této krizové linky pro jiné účely je trestné.