Městská knihovna si Vás dovoluje pozvat na slavnostní křest knihy Dr. Ivana Šmídy Běhali jsme bosi. Zápisky z dětství v Mnichově Hradišti, který se uskuteční 26. května v 16 hodin ve Volnočasovém centru.

MUDr. Ivan Šmída se narodil v Mnichově Hradišti v roce 1928 a do roku 1939 tady navštěvoval obecnou školu. Pak dojížděl do reálného gymnázia v Mladé Boleslavi, kde v roce 1947 maturoval. Dále studoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Později pracoval jako dětský lékař v Praze a v Mělníce a od roku 1974 v Německu.