Vzdělávací institut Středočeského kraje pod patronací našeho města otevírá v Mnichově Hradišti od září Akademii třetího věku. Dvousemestrální studijní program: „Historie a kultura“ v rozsahu 50 hodin je rozčleněn do 10 bloků, každý měsíc v jednom dni proběhne  5 hodinová výuka ve Volnočasovém centru. Lektory budou středoškolští a vysokoškolští vyučující.

Cena za jeden semestr je stanovena na 750 Kč, při schválení příspěvku zastupitelstvem města by se mohla až o 1/3 snížit. Termín odevzdání přihlášek ke studiu končí 30. srpna 2014. Zatím je evidováno pouze 9 přihlášek, pro uskutečnění studia je zapotřebí 25-30 zájemců ve věku nad 55 let.

Informační leták s přihláškou