Setkávání tenistů z Erzhausenu a Mnichova Hradiště pokračovalo i v roce 2013. Ve čtvrtek 5. listopadu dorazila do Erzhausenu skupinka sedmi zástupců Tenisového klubu Mnichovo Hradiště s tlumočnicí. Tam ji už netrpělivě očekávali členové Tenisového klubu Erzhausen (kteří jsou zároveň i členy Spolku pro spolupráci s partnerskými městy). Hned po příjezdu se tenisté vydali vlakem do blízkého Pfungstadtu, kde si prohlédli místní pivovar a den zakončili společným posezením.

Páteční dopoledne patřilo už tenisu, a sice turnaji dvojic. A připraven byl i odpolední výlet - tentokrát měli tenisté možnost navštívit Evropské středisko kosmických operací v Darmstadtu, které je hlavním střediskem řízení kosmických letů Evropské kosmické agentury.

Sobotu zahájil společný výlet do Frankfurtu nad Mohanem. Odpoledne se ale všichni vydali opět na tenisové kurty a druhý turnaj dvojic zakončilo předávání cen a společné posezení. Následující den, 8. 11., se skupinka Hradišťáků vydala na cestu domů.