Prvotním impulzem, který vedl k vytvoření Ceny města, byla snaha vyznamenat a ocenit osobnosti Mnichova Hradiště, které se svými činy a prací staly příkladem hodným následování. V roce 2015 návrh posvětilo zastupitelstvo, a byl tak položen základ nové tradici.

Mnichovo Hradiště uděluje Ceny města jednou do roka na základě písemných nominací přicházejících z řad mnichovohradišťské veřejnosti, a to ve dvou kategoriích: za celoživotní přínos a za mimořádný přínos v uplynulém roce. Začátkem nového roku nominace přijaté v uplynulém roce projedná rada města a doporučí zastupitelstvu své favority, zastupitelé o laureátech následně rozhodnou tajným hlasováním. Jednou ročně se uděluje rovněž Cena města pro mládež za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v soutěžích a za soustavnou společensky hodnotnou činnost. Tato cena je předána v souvislosti s koncem školního roku.

Vlastní ocenění má slavnostní charakter a jeho dějištěm bývá společenská akce, která mu dodá na vážnosti, například výroční ples města. Laureát Ceny města získá listinu s insigniemi Mnichova Hradiště a také umělecké dílo, jehož ústřední motiv říká, že jeho držitel má srdce na pravém místě.

Laureáti

Držitelé Ceny města - 3. ročník

Josef Flanderka - dlouholetý úspěšný ředitel Klubu pracujících a později jednatel i spolumajitel Klubu Mn. Hradiště. Jeho vášní je divadlo, pro které vybudoval v Mnichově Hradišti dobré prostory i podmínky. Na prknech městského divadla se vystřídala řada předních komorních scén z celé republiky. Pana Flanderku znají pravidelní návštěvníci divadla jako skvělého herce Divadelního sboru Tyl. Sbor pomohl znovu obnovit a působil v něm i jako režisér. Za herecký výkon v roli Trepifajksla ve hře Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert si dokonce v roce 1984 odvezl cenu z Jiráskova Hronova.

Josef Marek - učitel výtvarné výchovy a matematiky na 1. ZŠ. Oceněn byl in memoriam za „výjimečné malířské ztvárnění města Mnichova Hradiště i celého regionu“. Krajiny, které jsou pro jeho tvorbu charakteristické, nebo soubor kreseb lidové architektury Českého ráje mají nejen uměleckou hodnotu, ale dokumentují i vývoj kulturní krajiny Pojizeří a Českého ráje. Josef Marek byl také dvorním ilustrátorem básnických sbírek Josefa Brože, dřívějšího laureáta ceny města.

Držitelé Ceny města - 2. ročník

Alena a Ladislav Hejlovi - zakladatelé a sbormistři mnichovohradišťského dětského pěveckého sboru Zvonky. Sbor založili v roce 1987 po absolvování pedagogické fakulty v Ústí nad Labem pod hlavičkou Sdruženého klubu pracujících LIAZ Mnichovo Hradiště. Během 30 let existence si sbor přivezl desítky ocenění z regionálních, národních i mezinárodních soutěží. Postupně vznikly přípravné odnože sboru - Zvonečky a Koťata a sbor absolventů – Continuo.

Helena Průšková – archivářka a historička. Od roku 1970 do roku 1998 působila ve Státním oblastním archivu v Mnichově Hradišti. Své mimořádné znalosti dějin valdštejnského rodu, historie Mnichova Hradiště i širšího okolí využívala k popularizaci hradišťské historie. Mimo jiné je autorkou knih o historii Mnichova Hradiště „Život na ostrově svaté Anny“ a „Můj dům, můj hrad“. Zemřela tragicky při požáru rodinného domku v Debři, kde později bydlela.

Držitelé Ceny města - 1. ročník

Josef Brož – Lhotický básník, patriot a učitel, jenž svým vlídným přístupem k žákům ovlivnil celé generace. Inspiraci pro svou bohatou básnickou tvorbu čerpá po celý život z české krajiny a přírody. Je rovněž osobností básnické soutěže Mělnický pegas. (Cena města za celoživotní přínos)

Vlastimil Kouřil – Celoživotní propagátor komorní hudby a dlouholetý předseda mnichovohradišťského Kruhu přátel hudby. Jeho zásluhou má Mnichovo Hradiště pověst města s velkou hudební tradicí a pravidelně se může seznamovat s českými mistry světového formátu. Rovněž člen republikové Rady Kruhů přátel hudby. (Cena města za celoživotní přínos)

Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová – Svým pohotovým jednáním zachránili život seniorovi, kterého na ulici postihla srdeční příhoda. Přivolali lékařskou pomoc a poskytli učebnicovou ukázku první pomoci. (Cena města za roční přínos)