Do pondělí 27. listopadu je čas navrhovat osobnosti na cenu města. Ocenění se uděluje za významný přínos k rozvoji města, nebo za mimořádnou činnost v různých oblastech života. Cena je rozdělena do dvou kategorií - za celoživotní přínos a za přínos v roce 2017. O udělení cen rozhodne v tajném hlasování zastupitelstvo města na své prosincové schůzi a ocenění bude uděleno již tradičně během Reprezentačního plesu města na začátku roku.

Pro podání nominace je potřeba vyplnit jednoduchý formulář a doručit jej do 27. listopadu 2017 do 17 hodin na podatelnu či na e-mail podatelna@mnhradiste.cz. Formulář nominace a pravidla udílení cen jsou ke stažení na webu města v sekci Cena města (v boxu Dokumenty v pravé části) nebo si je můžete vyzvednout na podatelně městského úřadu. Podat návrh na ocenění může každý občan města. Informace o navrhovateli jsou důvěrné a bez předchozí dohody je nebudeme zveřejňovat.

Pro vítěze budou kromě listin o udělení ceny připravena krásná díla vytvořená uměleckým kovářem Pavlem Kverkem a studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov. V roce 2016 získali ocenění pánové Josef Brož a Vlastimil Kouřil za celoživotní přínos pro město. Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová byli oceněni za záchranu lidského života v kategorii za roční přínos. Letos byli v kategorii celoživotní přínos oceněni manželé Alena a Ladislav Hejlovi a in memoriam paní Helena Průšková. Jejich medailonky si můžete pustit taktéž na webu města v sekci Cena města.