Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Územní plán Strážiště

textová část

grafická část

vydán dne:
12.03.2009

účinnost od:
04.04.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2021)

Návrh zprávy o uplatňování ÚP

veřejná vyhláška
oznámení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strážiště

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2017)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Strážiště
dne 20.05.2020
usnesením č.5/2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2013)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Strážiště
dne 13.06.2013
usnesením č.12/2013