Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Strážiště po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
08.03.2023

Změna č. 1 Územního plánu Strážiště
textová část

grafická část

vydána dne:
21.02.2023

účinnost od:
08.03.2023

Územní plán Strážiště

textová část

grafická část

vydán dne:
12.03.2009

účinnost od:
04.04.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2021)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Strážiště
dne 16.12.2021
usnesením č.28/2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2017)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Strážiště
dne 20.05.2020
usnesením č.5/2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště (2013)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Strážiště
dne 13.06.2013
usnesením č.12/2013