Mgr. Pavel MachNastává krásné předvánoční období advent a připravujeme se na vánoční svátky. K často hektické předvánoční přípravě patří i určité zastavení a ohlédnutí za právě proběhlým rokem. Nastává také doba zklidnění duše a pod narůstající zimní nocí i hledání svých přání a naslouchání sobě samým. Proto jsme chtěli v tento čas představit našeho nového pana faráře Mgr. Pavla Macha a zeptat se ho na pár zajímavostí ohledně Vánoc, o jeho práci na faře, o něm i o báječné kuchyni jeho maminky.

Pane faráři,
víme, že jste k nám přišel toto léto, a tak byste nám něco mohl říci o sobě.

Původem jsem z Mladé Boleslavi, ale můj tatínek pochází z Moravy. V Praze jsem vystudoval kněžskou přípravu na Karlově Univerzitě a současně jsem se připravoval na funkci faráře v semináři (něco jako vysokoškolské koleje pro kněze, pozn. autorky). Po ukončení školy jsem nastoupil na farnost do Ústí nad Labem, odkud jsem po dvou letech přestoupil do Liberce a po čtyřech letech působení tam jsem byl převeden do Mnichova Hradiště. O tom kam a kdo půjde sloužit rozhoduje biskup na základě osobních vlastností, vloh nebo třeba zdravotního stavu kněze. V Mnichově Hradišti mám na starosti 14 kostelů a 2 fary.