3.1.2016 od 16:00 - Tříkrálový průvod od muzea ke kostelu sv. Tří králů

Plakát s pozvánkou