V sobotu 12.září odpoledne se u kapličky na návsi ve Dnebohu schází skupinka lidí, aby se společně vypravili k malé kapličce v polích za vsí, která byla díky aktivitě občanů místní části, místnímu osadnímu výboru a Městskému úřadu Mnichovo Hradiště obnovena s využitím dotace z městského rozpočtu.

Slova za organizátory akce se ujímá Zuzana Morkusová. Uvítá přítomné a připomíná historii kapličky i historii její obnovy. Pak ještě pár slov starosty města Mgr. Ondřeje Lochmana a za kvartetem trubačů už vychází průvod z návsi do polí... Nádherné počasí a rozhled do kraje s dominujícími Drábskými světničkami umocňují kouzlo okamžiku.

U kapličky pod starou lípou se lidé zastaví, ti starší si i sednou na připravené židle. Znovu promluva starosty a již se slova ujímá mnichovohradišťský děkan, P. Pavel Mach. Ještě pár vět všem známé modlitby ..a je hotovo. Protože o kapličce nebyly téměř žádné informace, byla nyní upravena jako mariánská s kopií obrazu Panny Marie - přesto se shodou náhod teprve v tento den dozvídáme z donesených dokumentů (kopie listů z kroniky obce Mužský, pod kterou dříve Dneboh spadal), že původně byla kaplička zasvěcena Nejsvětější Trojici a byla vystavěna v roce 1886...

Slavnost byla sice krátká, ale velmi pěkná. Závěrem na všechny přítomné čekalo drobné občerstvení, místní ženy napekly koláče, k napití pak čistá voda i čaj, uvařený z květů lípy, pod kterou jsme stáli. Akce byla vlastně příjemným sousedským setkáním.

Nyní tedy světýlko z kapličky u staré lípy v polích bude zase svítit v nocích do dálky na památku toho, že lidé nezapomněli.