V pátek 15. ledna 2016 dopoledne se v prostorách městské knihovny konalo slavnostní přijetí dětí z prvních tříd do „řádu čtenářského“. Budoucí čtenáři museli nejdříve vykonat zkoušku, která spočívala v hlasitém přečtení úryvku pohádky a v následném složení slibu, v němž se malý čtenář zavazuje k tomu, že bude mít rád knihy a bude se k nim chovat s úctou. Slib děti složily před samotným velmistrem, který je následně slavnostně pasoval na „rytíře čtenářského řádu“.

Protože všichni přítomní složili zkoušku i předepsaný slib bez problémů, má naše město od pátku 15. ledna 33 nových zdatných rytířů-čtenářů!

Pasování prvňáčků proběhlo ve spolupráci městské knihovny, Základní školy Sokolovská a „velmistra řádu čtenářského“ Václava Holase.

Fotogalerie třída 1.A

Fotogalerie třída 1.B