V měsíci říjnu a listopadu byly našim čtenářům nabídnuty soutěžní lístky s otázkami, které se týkaly spisovatelů, knih a naší knihovny. Sešlo se celkem 10 odpovědí od osmi čtenářů. Dva čtenáři odpověděli v obou měsících. Hlavní cenu  - roční registraci do knihovny vyhrála paní Květa Havlíková.

Všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili, dostali jako poděkování balíček vánočních perníčků.

A jaké byly správné odpovědi?

ŘÍJEN:

1. Jakou knihu vydala v letošním roce naše knihovna?

Ivan Šmída: Běhali jsme bosi

Vzpomínky na dětství v Mnichově Hradišti. Ivan Šmída se narodil v roce 1928 a ve své knize zachycuje dětská a školní léta, veselé příhody jak ze školy, tak z ulice Na Kanále. Později studoval reálku v Mladé Boleslavi. Ve své knize zachytil také období  2. světové války a události v době osvobození, kterých byl sám svědkem.

2. Napište jména tři současných českých spisovatelů a spisovatelek, kteří vydali nějakou knihu po roce 2000.

Tak s touhle otázkou žádný čtenář problém neměl a jmen různých spisovatelů jsme se dozvěděli hodně.

3. Odhadněte, kolik čtenářů v dospělém i dětském oddělení má Městská knihovna v Mnichově Hradišti.

K 1.12.2015 bylo v knihovně registrovaných 1167 čtenářů.

LISTOPAD:

1. Jaké knihy týkající se Mnichova Hradiště znáte?

Knih, které se týkají našeho města, máme víc než padesát.  Čtenáři si nejčastěji vzpomněli na knihu Ivana Šmídy Běhali jsme bosi a Mnichovo Hradiště ve fotografii od Ladislava Fanty. Jeden čtenář vzpomněl i na 700 let Mnichova Hradiště a jeden Pohádky z Českého ráje.

2. Jakého spisovatele – nositele Nobelovy ceny za literaturu znáte?

Většina čtenářů napsala našeho jediného nositele Nobelovy ceny – Jaroslava Seiferta. Jedna čtenářka kromě Seiferta znala několik dalších: Hertu Müllerovou,  Güntera Grasse, Gabriela Garciu Marqueze a Hermana Hesseho.

3. Kolik výpůjček knih a časopisů se uskutečnilo v naší knihovně v roce 2014:

Správná odpověď je: 35 787 výpůjček.