Dětské oddělení vyhlašuje soutěž pro děti
Nakresli, vymodeluj, vystříhej... svoji nejoblíbenější postavu z přečtené knihy. Dílka je možné odevzdávat v dětském oddělení do 15.11.2013. Na účastníky soutěže čeká malá odměna. Všechny výtvory budou vystaveny v prostorách knihovny.

Oddělení pro dospělé se připojilo k celostátní „hře“ Knihotoč
Knihotoč® je hra, happening či taškařice, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Jako útočiště pro knihy putující knihotočem slouží řada knihoven, škol a rovněž občerstvovacích zařízení, jako kavárny, čajovny… Princip hry:  na předem určených (kavárny, čajovny apod.) i zcela nečekaných místech – na sedadle v autobuse, na lavičce, na stole v hospodě – lze najít knihy. Ale nejsou to knihy zapomenuté, nýbrž „volné“. Knihotoč hraje neviditelný okruh čtenářů, a to s velkým, blíže neurčeným počtem knih. Komunikaci hráčů i knih umožňují webové stránky www.knihotoc.cz.
V rámci této „hry“ bylo rozmístěno 7 knih - autobusová zastávka u sokolovny - pekárna u parkoviště na náměstí - podatelna MÚ - čekárna MUDr. Švábové -  čítárna GMH - vlakové nádraží

Seznamte se s Knihotočem a přidejte se!