Středa 7. února se stala pro 26 prvňáčků slavnostním dnem. Spolu s paní učitelkou Ivou Průškovou navštívili městskou knihovnu, kde na ně čekalo pasování na čtenáře. Protože se děti od září pilně učily písmenka a čtení, přišel za nimi do knihovny rytíř Román Litera Knihomol z Povídkovic, svobodný pán na Říkadlech a Básni, aby je po složení zkoušky a stvrzení čtenářského slibu pasoval na rytíře řádu čtenářského.

Děti se usadily na svá místa a za slavnostního zvuku fanfár přikráčel rytíř, který děti nejdříve pozdravil smeknutím klobouku, poté je přivítal a přečetl znění slibu. Nato děti jedno po druhém předstupovaly před rytíře a četly větu, kterou pro ně připravila paní učitelka. Tím rytíři dokázaly své čtenářské umění. Potom před rytířem poklekly a byly pasovány zlatým mečem. Navíc každé dítě dostalo od paní učitelky krásnou knihu.

Všechny děti zkoušku splnily a udělaly tím rytíři, paní učitelce i několika přítomným rodičům velkou radost. Nakonec si děti pochutnaly na skvělém zákusku, který pro všechny připravila paní učitelka.

Doufáme, že se knihy stanou dětem zábavou a že některé z nich budeme potkávat i v naší knihovně.