V pořadí třetí odpoledne věnované pohádkám a malým posluchačům se uskutečnilo ve středu 4. listopadu 2015 v čítárně městské knihovny. Několik milých i veselých příběhů z knížky Eduarda Petišky Pohádkový dědeček přečetla paní Soňa Myšková. Děti odcházely opravdu nadšené a plné dojmů, neboť paní Myšková velmi nápaditě a živě posluchače do svého čtení zapojila. Setkání je součástí cyklu Dneska čte..., o kterém Vás pravidelně informujeme v Kamelotu i na webových stránkách města, a naše knihovna jej začala pořádat v rámci celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Příště se setkáme v lednu. Bližší informace o každém dalším čtení se dozvíte v knihovně.

Rádi bychom ještě pozvali čtenáře i nečtenáře, malé i dospělé, na výstavu s názvem Pipi řádí v knihovně! Výtvarnou soutěž na toto téma jsme vyhlásili na začátku října v rámci Týdne knihoven, u příležitosti 70. narozenin oblíbené literární postavy. Děti měly nakreslit nebo namalovat Pipi Dlouhou punčochu, která provádí své nezbedné kousky v naší knihovně. Do soutěže se zapojili jak jednotlivci, tak celé školní třídy. Sešlo se nečekané množství veselých obrázků (přes 100!), které nyní můžete obdivovat v prostorách městské knihovny. Ještě bychom chtěli upozornit naše čtenáře, že všechny děje zachycené na vystavených pracích jsou čistě smyšlené a že v průběhu soutěže nebylo ublíženo jediné knize!