Městská knihovna nabízí k volnému používání legislativní program Zákon, který získala za symbolickou 1,-Kč včetně pravidelné aktualizace od Počítačové školy BÁRTA spol. s.r.o., Praha 8 www.pravnipredpisy.cz.

Program obsahuje právní předpisy ČR platné k 1.1.2014

do částky 184/2013 Sb.

 

Návštěvníkům knihovny je umožněno zdarma využívat tyto právní předpisy instalované na veřejně přístupných internetových stanicích v oddělení pro dospělé a to v půjčovní době knihovny.