V noci z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. zažila mnichovohradišťská knihovna v pořadí již čtvrtou noc s Andersenem.

Dvacet dětí od pěti do dvanácti let, rozdělených do čtyř skupin podle známých postaviček ze Čtyřlístku, stihlo plnit různé úkoly a dojít tak podle vyznačených bodů na mapě do cíle, kterým byly Třeskoprsky.

Děti byly odměněny diplomem a drobnými dárky.

Po půlnoci se děti i knihovnice zachumlaly do spacáků a po zábavném, ale i náročném večeru usnuly.

Ráno jsme se všichni společně nasnídali a okolo osmé hodiny si spokojené děti přišli vyzvednout rodiče.