16. února bylo přijato 52 prvňáčků z 1. ZŠ do Řádu čtenářského. Pasování nových čtenářů se opět konalo v prostorách městské knihovny. Děti slavnostně slíbily, že se ke knížkám budou chovat vždy jako praví rytíři, tento slib stvrdili všichni přítomní svým podpisem. Za to byli následně velmistrem Václavem pasováni na rytíře řádu. Každý prvňáček pak obdržel pamětní list a několik maličkostí pro radost. Na závěr setkání se velmistrovi všichni přítomní pochlubili tím, kterou knížku právě čtou a dokázali tak, že si své místo ve čtenářském řádu právem zaslouží!