KLUB Mn. Hradiště oznamuje s lítostí všem příznivcům zahrádkářství a květeny, že beseda s botanikem Václavem Větvičkou plánovaná na pátek 29. září se pro závažné onemocnění pana Větvičky ruší.

Pokud to zdravotní stav pana Větvičky dovolí, beseda se po dohodě s pořádajícím Svazem postižených civilizačními chorobami uskuteční v náhradním termínu na jaře.