Velká láska je hnacím motorem života i literatury. Známý evergreen, který její úskalí připomíná, příběh o hříšné světici Manon Lescaut, je prvním divadelním představením v novém roce 2017. Abonenti, ale i zájemci mimo předplatitelskou řadu ho mohou zhlédnout v městském divadle v pondělí 23. ledna od 19.30 hodin. V okamžiku publikace tohoto článku je volných ještě 16 přístavků, sedět přitom můžete na pěkných místech třeba i po boku druhé či třetí řady.

Příběh původně vzniklý ve francouzském prostředí převedl do češtiny Vítězslav Nezval a ukázal tak poetický náboj českého jazyka. V centru děje stojí dívka, která by si v rozpuku svých sladkých šestnácti let ráda užívala rozkoší mladého života, rodiče ji však nutí zasvětit v klášteře život Bohu. Než se tak stane, dojde ale k jejímu osudovému setkání se třemi muži: rytířem Des Grieux a otcem a synem Duvalovými. Čisté lásce se staví do cesty nečisté myšlenky. Kdo tu koho vlastně svádí k hříchu? Má tenhle příběh šanci na šťastný konec?

Zbožné přání pracovníků Klubu, že na toto představení charakteristické především brilantním jazykem dovede osvícený češtinář pár studentů ideálně z místního gymnázia, se bohužel nenaplnilo. A tak máte šanci získat poslední vstupenky právě Vy. Jsou levnější než obvykle, stojí 280 Kč. Modernější pojetí, jež se odráží především ve výtvarné stránce inscenace, tedy u scény a kostýmů, by mohlo velmi konvenovat mladšímu publiku, které se tak nemusí bát pro něj přirozeného despektu ke klasice.

V představení pražského Divadla Anfas uvidíte bývalé, současné i hostující herce Městského divadla Mladá Boleslav: Annu Suchánkovou – Theimerovou nebo Svatavu Milkovou v roli Manon, Filipa Tomsu jako rytíře Des Grieux, a v dalších rolích pak Ivo Theimera a Petra Mikesku. Poslední ze jmenovaných je držitelem prestižní Ceny Thálie 2013.