V pátek 6. prosince zavítal Mikuláš na Masarykovo náměstí.
V neděli poté poté byl na faře u kostela sv. Jakuba k vidění živý betlém.