Vzdělávací institut Středočeského kraje pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a starosty města Mnichovo Hradiště, za podpory Středočeského kraje a ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště otevírá v akademickém roce 2015/2016 studium pro seniory: AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK, studijní program SVĚT LITERATURY.

Jedná se o dvousemestrové studium pro seniory od 55 let. Studium zajišťuje středisko Vzdělávacího institutu Středočeského kraje v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště a probíhat bude ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště, Zámecká 744.

Program je zaměřen na hlavní vývojové etapy české literatury v kontextu světové literatury a vývoje literárních směrů. Úvodní modul je věnován nezbytné literární teorii a zásadám interpretace textu. V každém středisku bude zařazen závěrečný modul věnovaný regionální literatuře.

Informační leták + přihláška