V roce 1926 nad osadou Kavčina u Dnebohu, rodáky zvanou Podskalí, došlo k největšímu sesuvu půdy v našem kraji, resp. v oblasti dnešního Českého ráje. O sesuvu více v článku Václava Holase v Kamelotu na straně 14 - ZDE

Skalní pískovcový sklípek v úpatí Drábských světniček patřící k bývalému domu čp. 22 pana Stanislava Krejbicha, je jedním z posledních hmotných pozůstatků připomínajících zaniklou osadu Kavčina (Podskalí) u Dneboha.

Ta byla zničena sesuvem půdy v neděli 27. června 1926. Samotný sklípek však postupně mizí také. Kromě přírodních vlivů na tom máme podstatný podíl i my. Pomalu, ale jistě si jej převážně příchozí děti odnáší na podrážkách svých bot, při zdolávání jeho vrcholu. V historii se již o zmírnění takto umocněné eroze pokusil pan František Koliáš ze Dneboha, který je zároveň autorem podnětu k vytvoření panelu.

Město Mnichovo Hradiště zadalo vytvoření panelu a zřízení oplůtku kolem. Rádi jsme se ujali přípravy faktografické a obrazové části panelu, k čemuž byl využit fond a fotoarchiv městského muzea, graficky jej zpracoval Václav Holas. Umístění do terénu provedl tým pana Petra Havla z místní firmy Saturn. Výsledek této spolupráce si již můžete prohlédnout na vlastní oči. Věříme, že pomůže k uchování tohoto dokladu regionální historie.

Panel ihned po instalaci upoutal pozornost příchozích turistů..

GPS lokality