CHCI MÍT PŘEHLED O AKCÍCH

Nechcete složitě vyhledávat akce a toužíte po tom, aby si chystané akce samy našly Vás?

Další možnosti propagace

Využít můžete hlášení rozhlasu. Pro informace na výlep plakátů kontaktujte informační centrum.

Kontakt

Do kalendáře můžete vložit akci sami nebo nám pošlete informace e-mailem na adresu:
(velikost zprávy max. 6MB, nesmí obsahovat *.zip).

Pozvánku obratem zveřejníme.

Propagace akcí zdarma

Veřejné, kulturní, společenské, sportovní a gastronomické akce prezentujeme v kalendáři akcí bezplatně.

Víte o nějaké akci na Mnichovohradišťsku nebo v regionu, která ještě není v našem kalendáři akcí uvedena?

Posílejte nám Vaše tipy.

Kalendář akcí Mnichovohradišťsko

Sázení třešňové aleje

23.11.2019 (So) 10:00

Výsadba aleje spolu s mnichovohradištskými spolky

Místo: polní cesta od zámku do Hoškovic
Kontakt: Ondřej Šindelář, projekový pracovník, tel. 326 776 619, 720 070 039, e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz

Anotace: Výsadba aleje spolu s mnichovohradištskými spolky

V sobotu 23. listopadu bude u obnovené polní cesty od zámku do Hoškovic založena alej čítající více než 70 třešní různých odrůd.

Do výsadby se může zapojit široká veřejnost několika způsoby. V první řadě je možné oslovit některý ze spolků jejichž prostřednictvím bude výsadba stromků z klášterské ovocnářské školky probíhat, a zapojit se osobně. Účast přislíbil Osadní výbor Hoškovice, spolky Žijeme pro Hradiště, Klub českých turistů, Junák, Myslivecký spolek U Obůrky, TJ Sokol, indiánský kmen Osmaka Opo nebo Jednota bratrská. Ti, kdo se nemohou nebo nechtějí zapojit přímo do sázení, můžou pro brigádníky připravit drobné občerstvení (např. něco dobrého upéct).

Případní zájemci se mohou formou dobrovolných finančních příspěvků zapojit také do následné péče o vysazené stromky (zálivka, prořez, ochrana, hnojení či nahrazování uhynulých stromů ...). Doporučený příspěvek je ve výši 500 Kč – jedná se zhruba o roční náklady na jeden strom. Příspěvek  je možné převést na účet města (19-2627181/0100, variabilní symbol 1900). Dárci, kteří do poznámky uvedou své jméno, budou následně jmenováni na informační tabuli, jež bude do stromořadí osazena v příštím roce. Příspěvek je možné zaplatit také v hotovosti na pokladně městského úřadu.