Po šesti letech je anketa Kraj mého srdce již tradičně sledovaným „soubojem“ krajů České republiky o přízeň široké návštěvnické veřejnosti. Hlasování v anketě probíhá tradičně on-line na turistickém portálu www.kampocesku.cz - od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019.

 

Pořadatelem ankety je Vydavatelství KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou Incheba EXPO Praha a pod záštitou Asociace krajů České republiky.

 

Cílem ankety je zmapovat oblíbenost krajů ČR z pohledu deseti volnočasových aktivit, kterými jsou: LETNÍ DOVOLENÁ ■ PĚŠÍ TURISTIKA ■ CYKLOTURISTIKA ■ FOLKLOR A TRADICE ■ LÁZNĚ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS ■ PAMÁTKY / HISTORICKÁ MÍSTA ■ ZIMNÍ DOVOLENÁ ■ VÝLETY S DĚTMI ■ KONĚ A KOŇSKÉ STEZKY■ ZÁŽITKY A ADRENALIN.

 

Hlasující udělují v každé kategorii tři hlasy svým preferovaným krajům s tím, že za první preferovaný kraj v kategorii udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden bod. Účastníci ankety tak oceňují jednotlivé kraje ve výše uvedených kategoriích jednak podle svých vlastních zkušeností v roce 2018, nebo podle toho, kam by se chtěli vydat. Výsledky ankety ovlivňuje náklonnost návštěvníků, propagační aktivity krajských úřadů, destinačních společností a měst nebo zážitky či osobní zkušenosti hlasujících. Minulé ročníky ankety potvrdily, že uv řejnění ankety na internetových stránkách krajských ú adů, destinačních společností a měst (turistických informačních center) pozitivně ovlivní výsledky hlasování pro daný kraj.

 

Výsledky VII. ročníku ankety Kraj mého srdce budou vyhlášeny a ceny pro vítězné kraje předány 21. února 2019, v první den 28. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Dále budou výsledky zveřejněny na portálu www.kampocesku.cz a v magazínu KAM po Česku – vydání březen 2019.
 

Partnery ankety jsou: EDICE ČESKÉ TELEVIZE ■ ČESKÝ ROZHLAS RADIOSERVIS KARTOGRAFIE PRAHA ■ JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA ■ HOTEL POD KOKŠÍNEM■ NEVIDITELNÁ VÝSTAVA PRAHA ■ ESCAPE POINT PRAHA ■ IQ LANDIA LIBEREC ■ VIDA! MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

 

Poháry pro vítěze vyrobili skláři ve sklárně RÜCKL CRYSTAL a.s.