Mnichovohradišťský odbor Klubu českých turistů má za sebou necelý rok svého fungování (zakládací schůzka proběhla 15. února 2018). Během té doby jsme do svých řad nalákali na padesátku turistů různého věku – od tříleté holčičky přes dospěláky až po seniory. Pro mnichovohradišťskou i přespolní veřejnost jsme uskutečnili řadu akcí – od dubna do listopadu 2018 jsme připravili 19 výletů, mezi nimi i výlety seniorské, vodácké, dětské či jeden kombinovaný cyklo-pěší. Jen pro zajímavost: nachodili či najeli jsme spolu 255 kilometrů, které má „na svědomí“ na 370 účastníků (někteří se samozřejmě opakovali). Náš první dubnový výlet směřoval na nedalekou Zásadku (na Sychrově) a přilákal na devadesát pochodníků z Mnichova Hradiště i přespolní. Tento rekord bude navždy zapsán v naší kronice, kterou si poctivě vedeme a do níž můžete kdykoli nahlédnout (obraťte se na Markétu Tomášovou).

Na naší zakládací schůzce jsme se přihlásili i k tomu, že bychom se kromě výletní činnosti rádi zaměřili i na zvelebování okolí turistických cest (ale nejen jejich) – zapojili jsme se tedy do celostátní dubnové akce Ukliďme Česko, v květnu jsme pomáhali při zvelebování pláže u Jizery, v červnu jsme uklidili kolem srubů Jizery a v listopadu jsme zasadili dva krásné duby u Přestavlckého rybníka. Nový člen našeho výboru (Jiří Janda) je zároveň značkařem, z jeho iniciativy a v součinnosti s městem Mnichovo Hradiště bylo zrušeno torzo místního okruhu a připravujeme přeznačení různých, dle našeho názoru nevhodných úseků turistických tras v Mnichově Hradišti a jeho bezprostředním okolí. A protože na našich výletech leccos vidíme a k lecčemu se vyjádříme, uvedli jsme do akce např. obnovu haškovského památníku pádu ze skály, na které spolupracujeme s místním muzeem, či usilujeme o obnovení informačních cedulí na hradišti Hrada. A už od června se živě zajímáme o Údolí snů, jež bychom ve spolupráci s Lesy ČR rádi zpřístupnili veřejnosti.

Jsme rádi, že se naše listopadová členská schůze setkala se zájmem a našla si své návštěvníky, posluchače a „hlasovače“ (bylo nutné schválit výši členského příspěvku, zvolit nový výbor, ustanovit funkční období, zvolit statutární zástupce odboru, kontrolora i delegáty na oblastní konferenci KČT). Prozatím jsme lehce utlumili naši činnost, ale pouze navenek – na konci prosince jsme se jako výbor KČT „odměnili“ za naši dosavadní aktivitu a vyšlápli jsme si společně přes zimu a déšť na Mužský, kde jsme si připili na zdar našich výletů minulých, ale především těch budoucích. Horečně nyní připravujeme program pro první polovinu tohoto roku, jednu schůzku výboru již máme za sebou, druhá nás v brzké době čeká, první ochutnávky našich výletů se pak dočkáte v únorovém Kamelotu.

Upřímně doufáme, že radost z plánování všech akcí se přenáší i na vás, jejich účastníky. Zpětnou vazbou, že to snad „děláme dobře“, jste pro nás právě vy, účastníci našich výletů, kteří přijdete poprvé, i vy, kteří s námi chodíte opakovaně. Věříme, že se spolu brzo potkáme na některém z našich výšlapů.

Markéta Tomášová

KČT, odbor Mnichovo Hradiště