03. Pojmenování životní situace

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

04. Základní informace k životní situaci

Jsem (nebo budu) provozovatel zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší? Např. kotle na spalování paliv o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW nebo technologií ve smyslu uvedené přílohy zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel zdroje, není li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje. Případně osoba provozovatelem pověřená.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí.

Vyřizují

Kdy

  • Po, St - v úřední hodiny
  • Út, Čt, Pá - po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

---

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání závazného stanoviska

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

---

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018