03. Pojmenování životní situace

Pronájem obecního bytu v Mnichově Hradišti

04. Základní informace k životní situaci

Řeší podmínky pro pronájem bytů určených na základě výběrového řízení nebo pro pronájem bytů určených pro sociálně potřebné občany.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Místo vydání: příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Osoby bez trvalého pobytu u příslušného úřadu místa přechodného pobytu, který trvá alespoň 185 dnů.

Osobní jednání na MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor investic a komunálního hospodářství, kancelář č. 103.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

  • Po a St: 8.00 - 17.00
  • Út a Čt: 8.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
  • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě uvolněného bytu a vyhlášení výběrového řízení na úřední desce si lze žádost vyzvednout na odboru investic a komunálního hospodářství v kanceláři č. 103.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

-

21. Nejčastější dotazy

Chtěl bych si podat žádost o obecní byt, existuje pořadník?

Pořadník zájemců o obecní byt neexistuje. Dojde-li k uvolnění bytu, vyvěsí příslušný orgán města písemné oznámení o záměru pronájmu bytu a výzvu k podání žádostí na úřední desku města po dobu minimálně 15 dní. Po tuto dobu je možné si vyzvednout žádost o obecní byt na odboru investic a komunálního hospodářství, kancekář č. 103.

27. Popis byl naposledy aktualizován

10.12.2018