V úzké spolupráci SC&C market research a Masarykovy univerzity Brno bude v těchto týdnech v Mnichově Hradišti realizován sběr dat mezinárodního výzkumu Generation Gender Programme (GGP) s podtitulem Současná česká rodina. Snahou sociologického výzkumu, který se pořádá v devatenácti převážně evropských zemích, je oslovit vybrané domácnosti s nabídkou online vyplnění dotazníku, který se týká tématu zvládnutí pandemického roku. Cílem dotazníku je sestavit takový mix dat a zkušeností, které nám pomohou do budoucna poučit se pro další (krizové) situace.

V této souvislosti bude zapotřebí místně znalého člověka, průzkumníka, který by pomohl vybrané domácnosti kontaktovat. Jste komunikativní, máte telefon s možností připojení k internetu a jste schopni takový úkol plnit? Pak je vám tato pracovní příležitost ušitá na míru. Práce je honorována částkou 1.600 Kč + odměna za každou domácnost, kde průzkumník získá e-mailový kontakt na vybraného respondenta.

Úkolem průzkumníka bude oslovení vybrané rodiny (je vybráno vždy 16 adres v jedné lokalitě), představení průzkumu a v případě souhlasu rodiny vybere průzkumník konkrétního respondenta z členů domácnosti. Za pomoci online aplikace vyplní respondent online dotazník, za což mu náleží odměna 500 Kč, která bude respondentovi zaslána. V případě nesouhlasu pokračuje průzkumník do další domácnosti a nesouhlas zaznamenává.

Pro více informací mohou zájemci kontaktovat paní Olgu Plašilovou na telefonním čísle 733 532 595 nebo e-mailu , informace o výzkumu naleznete na webu scac.cz/ggp