Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Klub Mn. Hradiště s.r.o.