Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.