Analýza potřeb cílové skupiny osob se zdravotním postižením je součástí projektu „Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí“, který je realizován Centrem pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště. Cílem analýzy je získat přehledné informace o potřebách vymezené skupiny obyvatel. V rámci našeho šetření jsme se zaměřili na potřeby osob se zdravotním postižením a pečujících rodin.

Analýza potřeb cílové skupiny se zdravotním postižením