Foto: Arnošt Vajzr (2014)

Investor projektu VaK Mladá Boleslav, a.s. ve spolupráci se zhotovitelem stavby nabízí zájemcům z řad veřejnosti možnost prohlídky části ražené stoky před jejím dokončením.

Prohlídka se bude konat 11. března v době od 13:00 do 16:00 hodin. po skupinách v hodinových intervalech. Z provozních a bezpečnostních důvodů je počet zájemců o prohlídku omezen.