V pátek 22.5. byly do místních částí Dneboh, Veselá, Lhotice a Hněvousice umístěny velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Ve Dnebohu bude umístěn na parkovišti za dětským hřištěm, ve Veselé pod hřištěm, Hněvousice za zámkem a poslední bude na cestě mezi Lhoticemi a Dobrou Vodou (u lípy).  Na těchto místech budou dočasně, max. do doby, než bude zahájen svoz bioodpadu z nádob. Kontejnery jsou určeny pouze na biologicky rozložitelný odpad  tj. tráva, listí, krátké slabé větve, zbytky rostlin. V žádném případě do kontejneru nelze odkládat stavební odpad, velkoobjemový odpad, kovy, sklo, plasty, papír, nebezpečný odpad apod.