V pátek 13. listopadu dopledne bude sběrný dvůr uzavřen z důvodu kalibrace váhy. Provoz bude opět zahájen ve 13 hodin.