Ve středu 3. prosince byly zahájeny těžební práce v lesoparku, konkrétně v jeho části proti stadionu MSK mezi ulicí Hradčany a sáňkařskou dráhou.

Jedná se o tzv. „předmýtní úmyslnou“ těžbu palivového dřeva, v plánovaném objemu kolem 70 m3. Práce proběhnou podle lesnického plánu, za dozoru odborného lesního hospodáře. Kácet se budou, zejména z bezpečnostních důvodů, převážně listnaté stromy, nemocné nebo nevhodně rostoucí. Kmeny budou sváženy na odvozní místo v ulici Hradčany (u stadionu).

Těžební práce bude provádět p. Petr Himl, jehož nabídka zvítězila ve výběrovém řízení. Probírka by měla být ukončena 31.12.2014, v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín prodloužen.

Vzhledem k místu těžby bude pracoviště obehnáno bezpečnostní páskou a namátkově kontrolováno MěP. Žádáme proto občany, aby až do dokončení těžby příslušnou část lesoparku v zájmu vlastní bezpečnosti nenavštěvovali.