Výše stočného u kanalizace Veselá byla pro rok 2022 stanovena na 67,11 Kč/m3.