Bývalá konírna se mění v ateliéryBývalá konírna se mění v ateliéry

Přes pomyslnou polovinu se v těchto dnech přehouply práce na rekonstrukci objektu bývalé konírny v Mnichově Hradišti. Stavební práce na projektu, který nese název "Rekonstrukce hospodářského objektu čp. 38 v Mnichově Hradišti“, byly zahájeny slavnostním poklepem základního kamene 1. prosince 2008. Podle harmonogramu by měl být projekt hotový v závěru letošního roku. Nic na tom nezměnily ani klimatické podmínky, které nedovolily na počátku roku provádět stavební práce v rozsahu, který si zástupci města představovali.