Název projektu: Revitalizace lesoparku Nad Jizerou - oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky
Hlavní cíl operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních a fitness prvků apod.
Hlavní cíl projektu: Rekonstrukce schodiště a přístupových cest.
Popis projektu: Schodiště bude opraveno, odvodněno a opatřeno novým zábradlím. Cesty budou nově založeny, odvodněny a v některých místech opatřeny opěrnými zídkami či zábradlím. Svahy pod cestami budou zpevněny. Na spodní cestě vznikne 20 stupňů pro zmírnění jejího sklonu. Opatření povedou k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dojde zároveň k revitalizaci další části lesoparku, který je hojně navštěvován obyvateli města i turisty.