Na základě žádosti města souhlasila společnost Compag s otevřením sběrného dvora v Hrnčířské ulici za podmínek přísného dodržování pravidel:

- do sběrného dvora je zakázán vstup osobám v karanténě nebo s onemocněním COVID-19

- odpady od občanů budou přijímány pouze od občanů s trvalým pobytem v Mn. Hradišti včetně místních částí

- vjezd do areálu je povolen pouze jednomu vozidlu – provoz je regulován pomocí závory

- u závory se hlaste pomocí telefonu 724 345 151

- pěší osoby budou obslouženy přednostně

- zákazník musí být vybaven rouškou a rukavicemi

- zákazník musí být vybaven vlastním nářadím v případě potřeby (např. u stavebního odpadu nebo bioodpadu)       

- zákazník musí být vybaven vlastní propiskou

Důrazně upozorňujeme občany, aby odpad do sběrného dvora odváželi pouze ve výjimečných  případech. Hygienik umožnil otevření pouze ve zkrácené provozní době a v případě nedodržení pravidel bude sběrný dvůr znovu uzavřen!

Provozní doba:

Pondělí, Středa, Čtvrtek, Pátek        9.00-12.00     13.00 – 16.00

Sobota                                                        9.00 – 12.30

Poslední zákazník bude vpuštěn do areálu 15 minut před ukončením pracovní doby