Občané se v poslední době častěji dotazují, jak je to aktuálně se svozem komunálního odpadu. Ten z domácností se vyváží stále stejně, ale došlo ke změně ve svozu komunálního odpadu od firem a živnostníků. 
V minulosti veškerý odpad sváželo jedno auto, ale vzhledem k tomu, že živnostenský odpad není zahrnut do odpadového systému města, nebylo možné tyto odpady přesně rozdělit. Proto se jednotlivé svozy rozdělily a odpad nyní svážejí dvě auta. Pokud tedy kolem vašeho domu projede svozové auto a vaši popelnici nevysype, není třeba to hned reklamovat, ale ponechte popelnici venku a vyčkejte na příjezd dalšího svozového auta. 
Dále upozorňujeme, že veškeré popelnice musí být opatřeny platnou známkou, občané mají známky bez omezení, živnostníci pořizují každý rok známku novou.  Svozová společnost se orientuje pouze podle těchto známek, takže popelnice, které nejsou označeny žádnou známkou, by neměly být vysypány. Zkontrolujte tedy, zda máte platnou známku, pokud ne, můžete si ji vyzvednout na městském úřadě u paní Vodákové v kanceláři č. 8.