Společnost ARRIVA střední Čechy bude poskytovat slevu 75 % jízdného dětem, mládeži, studentům a seniorům na všech spojích, které na Mladoboleslavsku zajišťuje. S platností od 1. září 2018 mohou cestující od 6 do 18, od 18 do 26 let a senioři od 65 let využívat v regionální dopravě zvýhodněné jízdné, které je ve výši pouze 25 % základního jízdného.  Pro děti do 15 let není nutné nově vyřizovat průkazku, je však vhodné mít nějaký identifikační doklad s fotografií, jménem, příjmením a datem narození. Školáci od 15 do 18 a od 18 do  26 let priokáží nárok na zvýhodněné jízdné úředně vydaným identifikačním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození, žákovským průkazem nebo průkazem ISIC. Použít lze také neplatný žákovský průkaz z předchozího roku, důležité jsou identifikační údaje o jeho držiteli, které jsou rozhodné k prokázání nároku na slevu a její přiznání. Senioři nad 65 let se prokáží úředně vydaným identifikačním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození, cestovním pasem nebo průkazem občana EU.

Žákovské průkazy vystavuje Informační kancelář ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi, v pondělí - pátek od 6:00 do 17:00 hodin.