Od středy 20. května 2020  jsou vydávány nádoby na tříděný odpad občanům, kteří zaslali žádost o zapůjčení. Nádob je zatím dostatek, takže žádosti je stále možné podávat prostřednictvím webových stránek města (verze k vyplnění on-line) nebo na předepsaném formuláři (na podatelně, v květnovém Kamelotu nebo ke stažení na webových stránkách). Smlouvy do č. 545/2020 jsou již vytištěné a připravené, další smlouvy obdrží žadatelé emailem a vytisknou si je sami. 

V případě, že chcete udělat změnu v již odeslané žádosti, nevyplňujte formulář znovu!!! Změny nahlašte emailem na adresu: dana.stranska@mnhradiste.cz a vyčkejte, až vám přijde opravená smlouva. Tu poté vytiskněte a předložte při vyzvednutí nádob. To se týká i vracení a výměny nádob, vždy je třeba mít připravenou smlouvu.

Výdej probíhá v areálu společnosti Saturn služby, s.r.o. v Hrnčířské ulici, vedle sběného dvora. Po domluvě s panem Havlem je možné za úhradu 100 Kč dovézt nádoby až do domu.

Do konce května jsou výdejní dny:

Středa 13.00 - 17.00 hod

Pátek 12.00 - 16.00 hod

Sobota 9.00 - 12.00 hod

V červnu budou výdejní dny:

Středa 13.00 - 17.00 hod

Sobota 9.00 - 12.00 hod

Dále se budou nádoby vydávat dle aktuální potřeb.

Svozové dny zatím nejsou stanoveny, probíhá jednání se společností Compag Mladá Boleslav. Jakmile bude rozvrh svozů stanoven, budou občané informováni. Svozy by měly začít v druhé polovině června.