V období listopadu a prosince bude provedeno kácení stromů v majetku města. Jedná se o stromy o obvodu kmene nad 80 cm.

Seznam stromů:
1 lípa (obvod kmene 200 cm), 1 vícekmen tůje (obvody kmenů 80 cm),
1 topol (obvod kmene 140 cm), 2 borovice (obvod kmenů 85 a 120 cm),
7 tůjí (obvody kmenů 90 - 135 cm), vše v k.ú. Mnichovo Hradiště
1 třešeň (obvod kmene 130 cm) a 1 lípa (obvod kmene 100 cm) v k.ú. Hoškovice
9 hrušní (obvod kmene 90 - 145 cm) v k.ú. Lhotice

Dřevo bude pořezáno a připraveno na metrové kusy od průměru 8 cm výše a odběr bude možný z místa kácení neprodleně po vyzvání.