Od pátku 10. září 2021 je povolen další zkušební provoz části Masarykova náměstí v rámci jeho revitalizace. Zkušební provoz se týká pochozích ploch a jednosměrné obslužné komunikace v rámci 2. etapy stavby – koridor II, podél východní a severní hrany náměstí (jako vidíte na výkrese).

Od pondělí bude možné touto částí náměstí volně procházet i projíždět. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednosměrný průjezd obytnou zónou (od lékárny směrem k poště), upozorňujeme řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti při řízení. Zastavení a stání je možné pouze na vyznačených místech.

V průběhu příštího týdne bude zprovozněn i parkovací automat před školou a následně druhý automat u pošty. Platby bude možné provádět mobilní platebním systémem MPLA tak, jak jste v Mnichově Hradiště již zvyklí.